Вы вошли какГость | Группа "Гости"Приветствую ВасГость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 3 из 3
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
Форум » УЧИТЕЛЬСКАЯ » СТУДИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ » Організація роботи з обдарованими школярами. Растопчина Т.А.
Організація роботи з обдарованими школярами. Растопчина Т.А.
НадеждаДата: Понедельник, 20.10.2014, 14:17 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 51
Статус: Offline
Ответы размещать здесь
Сначала пишем свою фамилию

Чтобы исправить свой комментарий, надо нажать справа внизу на прямоугольник с надписью "EDIT"
 
ВалентинаДата: Воскресенье, 26.10.2014, 15:25 | Сообщение # 31
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Сильченко В. Н.
Прикрепления: 9555416.docx(26.3 Kb)


Сообщение отредактировал Валентина - Воскресенье, 26.10.2014, 22:12
 
ГостьДата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:36 | Сообщение # 32
Группа: Гости

Петрова Н.О., м. Маріуполь

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей та молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.
Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями у тому чи іншому виді діяльності. Для розвитку творчих здібностей та формування навичок самоосвіти і самореалізації необхідним є створення для такої дитини освітнього середовища, яке б задовольняло її інтереси. Аналіз літератури дозволив визначити, що існують певні види освітнього середовища, серед яких можна виділити і розвивальне освітнє середовище. Під розвивальним освітнім середовищем розуміється таке освітнє середовище, яке здатне забезпечувати комплекс можливостей для саморозвитку всіх суб'єктів освітнього процесу. У сучасній психологічній науці В.А.Ясвин освітнє середовище розглядає як розвиваюче, якщо це середовище забезпечує можливості, по-перше, для задоволення і розвитку суб'єктом своїх потреб на всіх ієрархічних рівнях. По-друге, для засвоєння особистістю соціальних цінностей і органічної трансформації їх у внутрішні цінності. Весь комплекс таких можливостей, забезпечених конкретним освітнім середовищем, і становить її розвиваючий психолого-педагогічний потенціал.
В основу розробки різних видів освітніх середовищ були покладені ідеї Л.С.Виготського про «зону найближчого розвитку», які полягають в тому, що дитина в процесі спілкування і спільної діяльності, у співпраці з дорослими досягає більшого, ніж вона може самостійно, на рівні власних можливостей. Він також зазначав, що «те навчання є хорошим, яке забігає вперед розвитку».
Що стосується системи розвивального навчання молодших школярів, то відповідно до теорії Давидова-Ельконіна, змістом розвивального початкового навчання є теоретичні знання (у сучасному філософсько-логічному їх розумінні), методом - організація спільної навчальної діяльності молодших школярів, і, насамперед, організація вирішення ними навчальних завдань, продуктом розвитку - головні психологічні новоутворення, властиві учневі молодшого шкільного віку.
Таким чином, за результатами опрацювання даного питання бачу можливим та перспективним у межах власної педагогічної діяльності організацію освітнього простору, який є сприятливим середовищем для розвитку обдарованості учнів. Необхідним для цього вважаю таку педагогічну доцільність організації навчання, за якої:
• освітнє середовище зможе забезпечити учням різноманітні можливості перцептивного та когнітивного розвитку;
• можливим є стимулювання відповідних психологічних механізмів особистісного розвитку, з урахуванням їх вікових, статевих, етнічних, професійних та інших специфічних індивідуальних особливостей;
• розвиток системи уявлень особистості про світ як на основі наукової інформації, так і на основі творів мистецтва, художньої літератури, різних філософських і релігійних навчань, систему уявлень про світ будувати не тільки на основі експериментальної діяльності та її логічного осмислення, але і спирається на образи, що виникають внаслідок його емоційно-естетичного освоєння;
• відбувається стимулювання психологічних механізмів, які дозволяють іншим «відкритися» для особистості в якості суб'єктів;
• можливе формування «суб'єктної установки» відносно до інших, що кардинально міняє суб'єктивне ставлення до них, а також сам характер взаємодії, конструювання та використання методів розвитку системи стратегій та індивідуальних технологій діяльності;
• відбуватиметься педагогічне стимулювання особистісної стратегії поведінки, орієнтованої на допомогу іншим, а також освоєння відповідних предметних і соціальних технологій такої допомоги.
 
VesnaДата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:45 | Сообщение # 33
Рядовой
Группа: Курсы
Сообщений: 8
Статус: Offline
1. Малюга О.В.практична робота №1
 
VesnaДата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:08 | Сообщение # 34
Рядовой
Группа: Курсы
Сообщений: 8
Статус: Offline
1. Малюга О.В,практична робота №2
 
yuriiДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:49 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Гах И. Н. ОШ №7
Применяю формы работы с одаренными учащимися:
 • творческие мастерские;
 • групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
 • факультативы;
 • кружки по интересам;
 • занятия исследовательской деятельностью;
 • НОУ "Искатель"
 • конкурсы;
 • интеллектуальный марафон;
 • научно-практические конференции;
 • участие в олимпиадах;
 • работа по индивидуальным планам;


Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
 
GalinaДата: Понедельник, 27.10.2014, 23:00 | Сообщение # 36
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Гвоздь Г. І.
Цей цікавий матеріал допоможе мені у співпраці зі шкільним психологом організовувати роботу згрупою обдарованих дітей нашої школи,правильно використовувати різні методи :спостереження;бесіду;анкетування;тестування;біографічний метод для дослідництва.У роботі з батьками доцільно говорити ,що  здібності -це можливість людини до виконання діяльності і вона має такі типи:лідерська або соціальна обдарованість;художня;психомототорна (спортивна);академічна(генії навчання);інтелектуальна;творча.
Вправи для творчого розвитку
1.Кластери
2.Загадки
3.Ребуси
4.Кросворди
5.Намалюй казку
Таким чином вчитель знаходиться у постійному пошуку обдарованості у дітей і допомагає розвивати їм прекрасну пам`ять .яскраву уяву.тонку моторну координацію.
Дякую за співпрацю з нами.
 
ГостьДата: Вторник, 28.10.2014, 14:32 | Сообщение # 37
Группа: Гости

Уважаемые коллеги!
Изучив Ваши ответы, я пришла к выводу, что Вы тщательно проанализировали содержание изложенного мною материала и в полном объёме ответили на поставленные вопросы.
Ваши ответы показывают, что в своей работе Вы используете разнообразные формы и методы, направленные на совершенствование технологий профессионального самоопределения с целью всестороннего развития личности учащихся, их способностей.
Вы уделяете большое внимание совершенствованию форм и методов организации урока для развития способностей своих учеников, а именно:
- владеете организацией учебных занятий в соответствии с современными требованиями;
- владеете программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся;
- используете разнообразные структуры урока в соответствии с его целями и задачами;
- работаете над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во внеурочное время;
- формируете общеучебные и специальных умения и навыки;
- используете средства технического обучения и информационные технологии в учебно-воспитательном процессе.
Спасибо за ответы.

1. Сахарова Н.Е. – 5
2. Новицкая С.Н. – 5
3. Токарева М.А. – 5
4. Гриченко Г.И. – 5
5. Яновская Л.Л. – 5
6. Бегун М.В. – 5
7. Ковалёва О.П. – 5
8. Чернова Н.А. – 5
9. Салий Н.П. – 5
10. Нагорная М.В. – 5
11. Москвина С. – 5
12. Слабшись Л. – 5
13. Полумиенко Н.Л. – 5
14. Вышинская Ю.В. – 5
15. Ткаченко – 5
16. Вербина Т.П. – 5
17. Ордынцева о.В. – 5
18. Суржук А.В. – 5
19. Билоус И.Б. – 5
20. Ахбаш Т.В. – 5
21. Янковская И.Г. – 5
22. Лазаренко Л.А. – 5
23. Колесник Л.В. – 5
24. Лисовская И.В. – 5
25. Ивашкина И.В. – 5
26. Сильченко В.Н. – 5
27. Петрова Н.О. – 5
28. Малюга о.В. – 5
29. Гах И.Н. – 5
30. Гвоздь Г.И. – 5
31. Рыболовлева С.В. – 5
32. И группа учителей, выполняющих работу под именем "Гости" - 5
 
Гость Попова М.В.Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:00 | Сообщение # 38
Группа: Гости

Спасибо ,за роботу.
 
Форум » УЧИТЕЛЬСКАЯ » СТУДИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ » Організація роботи з обдарованими школярами. Растопчина Т.А.
 • Страница 3 из 3
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
Поиск:

Сайт Надежды Збандуто © 2019